სამუშაო შეხვედრა-ტრენინგი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ასევე იხილეთ