მტკვრის ქუჩაზე აღმოჩენილი მე-19 საუკუნის დროინდელი ისტორიული ნაშთების კონსერვაცია განხორციელდება

ასევე იხილეთ