ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დადგენისთვის შემუშავებულ დოკუმენტაცია

ასევე იხილეთ