სოფელ დეხვირსა და ლესინდში საველე–არქეოლოგიური სამუშაოები.

ასევე იხილეთ