ბორჯომის პარკში მდებარე ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაცია

ასევე იხილეთ