გარდაიცვალა დიმიტრი (მიტო) თუმანიშვილი.

ასევე იხილეთ