ბირ-ელ-ყუტის მონასტერში არსებული ქართული კვალი

ასევე იხილეთ