გენერალური დირექტორის მოადგილე პაატა გაფრინდაშვილი