არქეოლოგიური გათხრები სოფელ ითხვისის „ნაქალაქარზე“.

ასევე იხილეთ