სოფ. ღორჯომში მდებარე 1903 წელს აშენებული ჯამე

ასევე იხილეთ