პოლონურ-ქართული ინტერდისციპლინარული კვლევითი ცენტრი ქ. ქუთაისში

ასევე იხილეთ