გეგუთის სასახლე

XII ს.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, გეგუთის ციხე-დარბაზი. 

იგეგმება ტერიტორიის  კეთილმოწყობა.