დოლოჭოპი

VI ს

ყვარლის მუნიციპალიტეტი,
დოლოჭოპის სამნავიანი ბაზილიკა.
იგეგმება ტერიტორიის
არქეოლოგია და კონსერვაცია.