გარეჯი დოდოს რქა

VI ს.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, დავით გარეჯის დოდო რქის სამონასტრო
კომპლექსი.
იგეგმება ახალგამოვლენილი დარბაზული ეკლესიის კედლის მოხატულობის
საკონსერვაციო სამუშაოები.