სათხე

X-XI სს.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სათხის ეკლესია.

იგეგმება ეკლესიის რეაბილიტაცია